เครื่องดนตรีไทย > วงปี่พาทย์ไม้แข็ง / วงปี่พาทย์ไม้นวม / ปี่พาทย์มอญ
เพลงบรรเลงไทยเดิม ปี่พาทย์มอญ ชุดพม่านิมิต
เพลงหน้าพาทย์ชั้นต้นชั้นกลาง
ปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่ เพลงย่ำค่ำ เพลงยำเที่ยง
ปี่พาทย์มอญชุดมอญรำดาบ
ปี่พาทย์มอญคลื่นกระทบฝั่ง กระแต
เพลงไทยเดิม ปี่พาทย์ไม้แข็ง กราวนอกกราวใน
ปี่พาทย์มอญ ชุดพิเศษ #2
ปี่พาทย์มอญ ชุด นารายณ์แปลงรูป
ปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่ ชุดพิธีมงคล
ปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่ ชุดมอญร้องไห้
ปี่พาทย์ไม้นวม ชุดลมพัดชายเขา
ปี่พาทย์ไม้นวม ชุดลาวดวงเดือน
ปี่พาทย์มอญ ชุด ฟ้อนม่านมงคล
เพลงไทยเดิมปี่พาทย์ไม้แข็ง#2
เพลงบรรเลง ชุดโหมโรงกลางวัน
เพลงไทยเดิม ปี่พาทย์ไม้นวม#1