เครื่องดนตรีไทย > วงปี่พาทย์ไม้แข็ง / วงปี่พาทย์ไม้นวม / ปี่พาทย์มอญ

วงปี่พาทย์ไม้แข็ง / วงปี่พาทย์ไม้นวม / ปี่พาทย์มอญ

เพลงบรรเลงไทยเดิม ปี่พาทย์มอญ ชุดพม่านิมิต

เพลงหน้าพาทย์ชั้นต้นชั้นกลาง

ปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่ เพลงย่ำค่ำ เพลงยำเที่ยง

ปี่พาทย์มอญชุดมอญรำดาบ

ปี่พาทย์มอญคลื่นกระทบฝั่ง กระแต

เพลงไทยเดิม ปี่พาทย์ไม้แข็ง กราวนอกกราวใน

ปี่พาทย์มอญ ชุดพิเศษ #2

ปี่พาทย์มอญ ชุด นารายณ์แปลงรูป

ปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่ ชุดพิธีมงคล

ปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่ ชุดมอญร้องไห้

ปี่พาทย์ไม้นวม ชุดลมพัดชายเขา

ปี่พาทย์ไม้นวม ชุดลาวดวงเดือน

ปี่พาทย์มอญ ชุด ฟ้อนม่านมงคล

เพลงไทยเดิมปี่พาทย์ไม้แข็ง#2

เพลงบรรเลง ชุดโหมโรงกลางวัน

เพลงไทยเดิม ปี่พาทย์ไม้นวม#1